Home / NOUTĂȚI / Evaluarea instrumentală

Evaluarea instrumentală

Tipurile de evaluare instrumentală pe care le întâlnim sunt:

  1. Evaluarea predictivă sau inițială care se referă la măsurarea nivelului de cunoștințe la începerea unui an școlar, semestru, ciclu școlar. La elevii începători, la materia pian principal se face o evaluare a aptitudinilor muzicale. Începând cu anul doi de studiu se face o evaluare a repertoriului pregătit pe perioada vacanței. Această evaluare ne ajută să stabilim dacă elevul este capabil să ducă la bun sfârșit repertoriul stabilit înaintea vacanței sau trebuie ales alt repertoriu mai ușor sau mai dificil (bineânțeles în limitele programei școlare);
  2. Evaluarea sumativă sau cumulativă-măsoară nivelul de pregătire al elevilor la sfârșitul unei activități didactice pe o anumită perioadă. Pe parcursul unui an școlar, la instrumentele principale se susțin o verificare, la sfârșitul primului semestru, și un examen, la sfârșitul anului școlar. Atât verificarea, cât și examenul sunt evaluate de către o comisie de specialitate. Nota de la verificare se trece în catalog ca notă curentă, iar nota de examen are pondere de 50% din medie.
  3. Evaluarea continuă sau formativă este activitatea prin care profesorul evaluează elevul la fiecare lecție de pian, pe parcurs ce acesta prezintă repertoriul. Aceste evaluări verbale, dar și în scris, pe caietele de corespondență ale fiecărui elev, după un număr de ore, se vor transforma în note pe care profesorul, după ce le comunică elevului, le consemnează în catalogul clasei.

Pe lângă aceste evaluări ”clasice”, elevul este apreciat de către profesor și în alte împrejurări, în care prezintă una sau mai multe piese din repertoriu, la diverse activități specifice: audiții, concerte sau concursuri de specialitate, olimpiade.

În special pentru olimpidele școlare, Ministerul Educației și Cercetării a formulat câteva citerii pentru evaluarea elevilor instrumentiști: fidelitatea respectării partiturii și gradul de dificultate; realizarea tehnică și stilistică; creativitate și expresivitate interpretativă. Pe lângă claritatea criteriilor de mai sus, există un grad de subiectivism, despre care vorbeam la începutul articolului, o marjă de libertate pentru evaluator. Important este ca evaluatorul să poată justifica punctajul acordat, să explice, dacă i se cere, ce a fost bine, ce nu a fost bine, să aibe argumente demne de un pedagog și de un profesionist.

Învățământul modern trebuie să pună accentul pe compararea performanțelor elevului cu el însuși, cu performanțele anterioare și nu cu performanțele celorlalți elevi din aceeași clasă sau grupă. Progresul la instrument trebuie să fie motivat prin interesul, bucuria de a cânta și nu prin concurența cu alți copii din clasă. De asemenea, se interzice forțarea elevilor pentru obținerea performanței instrumentale. Se cunoște faptul că, studiind un instrument, fiecare elev depune un efort diferit față de colegii de aceeași vârstă de la școlile generale. Un elev care studiază un instrumenet nu trebuie să neglijeze pregătirea la materiile de cultură generală, deoarece, pe parcurs poate avea alte înclinații. Mulți dintre instrumentiști au devenit, de-a lungul timpului, avocați, arhitecți, medici, etc. Dar, cu siguranță, faptul că au studiat un instrument le-a influențat personalitatea, memoria, gândirea, modul de a gestiona emoțiile în fața unui public, și au devenit ascultători avizati ai sălilor de concerte. Depinde foarte mult de profesorul de instrument, cu care petrec câteva ore pe săptămână, de corectitudinea acestuia în procesul de evaluare și de capacitatea de a le dezvolta, de-a lungul anilor, dragostea pentru instrument și pentru muzică, în general.

 

 

Bibliografie:

-Coman, Lavinia: Vrei să fii profesor de pian?, Editura Universității Naționale de Muzică, București, 2009

Cucoș, Constantin: Teoria și metodologia evaluării, Editura Polirom, 2008

 

 

 

   
   

 

One comment

  1. Keep up the amazing job !! Lovin’ it!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *